YO-246

YO-246

دانلود کاتالوگ

کاربرد: ماست قالبی DVS

تامین کننده: شرکت آنزیم سازان سورنا

گروه محصول: DVS

موارد مصرف:

برگه آنالیز پیوست می باشدجهت ماستهای قالبی اعم از ماستهای پرچرب و خامه ای

توضیحات:

 دمای مورد استفاده بین 44 تا 45 درجه سانتیگراد است و این کد دارای آلترناتیوهای کد 247 و 248 میباشند.این استارتر در بسته بندی هایی جهت 0.5 و 1 و 2 تن شیر آماده اراِئه میباشد.
    
                   

           اینستاگرام آنزیم سازان