مصرف شیر در مهار عفونت کرونا ویروس مؤثر است

کارشناس نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: لاکتوفرین موجود در شیر در پاسخ ایمنی میزبان در برابر حمله شدید سندرم تنفسی حاد کرونا ویروس با افزایش فعالیت لنفوسیت‌ها نقش دارد.

لاله مظفری امروز در خصوص نقش مصرف شیر در مقابله با بیماری کرونا، اظهار کرد: تحقیقات جدید نشان می‌دهد لاکتوفرین موجود در شیر در پاسخ ایمنی میزبان در برابر حمله شدید سندرم تنفسی حاد کرونا ویروس با افزایش فعالیت لنفوسیت‌ها نقش دارد.

وی ادامه داد: این پروتئین در اکثر ترشحات از جمله شیر، اشک، بزاق و همین‌طور به میزان زیاد در گرانول‌های اختصاصی نوتروفیل‌ها یافت می‌شود. لاکتوفرین شیر شتر ۶-۲ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر، شیر انسان ۵-۱ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر و شیر گاو یک درصد تا چهار درصد میلی‌گرم بر میلی‌لیتر است.

کارشناس نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، گفت: خواص بیولوژیکی آن شامل تنظیم جذب آهن در روده، محرک رشد سلول‌های حیوانی، خواص ضدالتهابی، تعدیل‌کننده فعالیت سیستم ایمنی بدن و فعالیت ضد باکتریایی، ویروسی و توموری است.

وی تصریح کرد: لاکتوفرین به عنوان جزئی از سیستم ایمنی ذاتی معرفی شده و در عین حال در واکنش‌های ایمنی اختصاصی نیز به طور غیرمستقیم دخالت می‌کند.

این کارشناس تاکید کرد: لاکتوفرین بر روی رشد و تکثیر عوامل عفونی مختلف مانند باکتری‌های گرم منفی، گرم مثبت، تک یاخته، ویروس انگل و قارچ‌ها تأثیر می‌گذارد. لاکتوفرین با جذب آهن آزاد محیط را عاری از این عنصر می‌کند و در نتیجه باکتری‌ها و پاتوژن‌هایی که برای زندگی رشد و تکثیر خود به آهن نیاز دارند از آن محروم می‌مانند و قادر به ادامه زندگی نمی‌شوند.

مظفری خاطرنشان کرد: با توجه به معضل جهانی بیماری کرونا، تأثیر مثبت لاکتوفرین بر کنترل فعالیت عوامل ویروسی مشابه با کرونا گزارش شده است و امروزه استفاده از لاکتوفرین در دنیا روبه افزایش بوده و امکان به کارگیری آن در مقیاس تجاری وجود دارد.

«« بازگشت

تاریخ درج:1399/06/11