تفاوت دوغ‌ گازدار و دوغ بدون گاز چیست؟

تفاوت دوغ‌ گازدار و دوغ بدون گاز چیست؟
 
برای پاسخ به این پرسش که تفاوت دوغ گازدار و دوغ بدون گاز در چیست بهتر است بدانیم دوغ‌های بدون گاز، همان شیر تخمیرشده‌ای هستند که با نمک و اسانس‌های مختلف طعم‌دار می‌شوند؛ اما دوغ‌های گازدار، در اثر عوامل طبیعی یا داخلی و خارجی گازدار می‌شوند. گازهای داخلی، طبیعی یا تخمیری موجود در بعضی دوغ‌ها مانند دوغ‌های دست‌ساز خانگی یا محلی در اثر تخمیر و فعالیت میکروب‌های طبیعی موجود در ماست یا دوغ ایجاد می‌شوند. شاید توجه کرده باشید که دوغ‌ و ماست‌هایی که برای مدت بیشتری قابل نگهداری هستند، گازدار هستند و این موضوع به علت تخمیر و فعالیت بیشتر باکتری‌های موجود در این محصولات است. برای گازدار کردن دوغ‌های صنعتی از گاز دی‌اکسیدکربن استفاده می‌کنند. از این گاز، برای گازدار کردن نوشابه‌ها هم استفاده می‌شود اما غلظت گاز مورد استفاده در دوغ‌ها، به مراتب کمتر از گاز مورد استفاده برای نوشابه‌هاست.
«« بازگشت

تاریخ درج:1401/07/18