آب ماست

آب ماست

آب ماست یک پروتئین طبیعی کامل بوده و شامل همه ی اسید آمینه ضروری مورد نیاز رژیم غذایی می باشد. به همین دلیل بازیافت و استفاده مجدد از آب ماست به عنوان محصول جانبی ماست چکیده امری ضروری است.

تولید محصولات فراسودمند جهت بهبود و افزایش خواص درمانی مواد غذایی امری واجب است به عنوان مثال می توان نوشیدنی میوه ای پرتقالی فراسودمند برپایه پودر آب ماست 5/1 درصد و3 درصد و5/4 درصد تهیه کرد.

«« بازگشت

تاریخ درج:1402/02/07