آب اندازی پنیر یا Syneresis

آب اندازی پنیر یا Syneresis پس از بسته بندی نامناسب بوده و باعث  نامناسب کردن ظاهر پنیر و کاهش وزن خالص پنیر می شود.
علاوه بر آن باعث افت مواد مغذی و افزایش احتمال فساد میکروبی در پنیر می شود.
طی تولید پنیر UF،فرآیند پرس کردن اتفاق نمی افتد،در نتیجه امکان باقی ماندن فضاهای باز در بافت پنیرUF بیشتر بوده و به طور کلی آب اندازی این پنیر در مقایسه با سایر پنیر ها می تواند کمتر باشد.
«« بازگشت

تاریخ درج:1401/06/03