استارتر های لبنی تجاری

استارتر های لبنی تجاری

استارترهای تجاری در دنیا را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:

  • نوع مستقیم (Direct or DVS)
  • نوع توده یا فله (Bulk)

استارتر لبنی DVS هنگام استفاده نیازی به مراحل آماده سازی ندارد و می توان آن را به صورت مستقیم به محیط رشد افزود. محیط رشد در واقع همان ماده اولیه ای است که بعدا به محصول مود نظر تبدیل خواهد شد مانند تهیه ماست از شیر. به این فرآیند تلقیح (Inoculation) گفته می شود.

استارتر های لبنی غیر مستقیم را پیش از استفاده لازم است آماده سازی نمود. بدین معنا که باید آن را طی چند مرحله تکثیر نمود. به طور معمول استارتر لبنی مرحله اول را با افزودن آغازگز پودری به محیط رشد به دست می آورند و به آن آغاز گر مادر (Mother) یا اولیه (Primary) گفته می شود. استارتر لبنی مرحله دوم نیز از پخش نمودن آغازگر مرحله اول در محیط رشد به دست می آید. به این استارتر لبنی آغازگز ثانویه (Secondary) یا (Intermediate) گفته می شود. استارتر لبنی مرحله سوم نیز از پخش شدن آغازگز مرحله دوم در محیط رشد به دست می آید. به آغازگر مرحله سوم استارتر تولید انبوه، صنعتی یا تولیدی (Bulk or Industrial) گفته می شود.

«« بازگشت

تاریخ درج:1401/01/28